AKTUALNOŚCI

Promocja jak malowana z PKO

13.06.2017 r.

     

  1. Promocja obowiązuje od 1 do 30 czerwca 2017 roku.
  2. Promocja jest przeznaczona dla aktywnych Partnerów programu partnerskich Money2Money i/lub programu partnerskiego TMefekt.
  3. Promocja polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników, w okresie 1 do 30 czerwca 2017r., wniosków o konto bankowe PKOBP Konto za zero.
  4. W Promocji nie będą brały udziału wnioski pochodzące od osób, które do dnia złożenia formularza zostały już zarejestrowane jako wnioskujące o ten produkt.
  5. Podsumowanie promocji i przyznanie bonusów nastąpi do dnia 31.07.2017r.
  6. Organizator Promocji przewiduje przyznanie Uczestnikom Premii Specjalnych:
  • stawka +10 zł do każdej sprzedaży (1-5 szt.)
  • stawka +15 zł do każdej sprzedaży (6-15 szt.)
  • stawka +25 zł do każdej sprzedaży (16-25 szt.)
  • stawka +30 zł do każdej sprzedaży (powyżej 26 szt.)
 TMefekt i Money2Money.pl łączą siły!